در راستای اجرای ماده الحاقی قانون مبارزه با پولشویی انجام شد؛

دعوت سازمان بورس از اساتید مبارزه با پولشویی

در راستای اجرای ماده 145 آیین­ نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی،مرکزمبارزه با پولشویی سازمان بورس اقدام به بررسی و صلاحیت سنجی اساتید و مدرسان و موسسات برگزارکننده دوره­ های آموزشی مبارزه با پولشویی می­ کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس، رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره فراخوان اعلام اساتید و مدرسان متخصص علاقه­ مند به تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی گفت: تمامی نهادهای مالی مکلفند واحد مبارزه با پولشویی را در ساختار سازمانی خود ایجاد کرده و یک فرد را در سطح مدیر ارشد به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به سازمان و مرکز اطلاعات مالی معرفی کند.

ابوالقاسم فرجی‌نیا افزود: طبق ‌ماده ‌۱۴۵ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کلیه اشخاص تحت نظارت بازار سرمایه مکلفند با هماهنگی مرکزاطلاعات مالی(fiu) و مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس اوراق بهادار، برنامه‌های مستمر‌ی را برا‌ی آموزش و توانمندسازی کارکنان خود به منظور مبارزه با پولشویی و ‌تأمین مالی تروریسم، نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند؛ بر این اساس و برای تحقق این مهم، بررسی و صلاحیت سنجی مدرسان و اساتید حوزه مبارزه پولشویی در دستور کار این واحد است.

وی ادامه داد: علاقه ­مندان به تدریس در این حوزه که دارای تحصیلات تکمیلی مرتبط و سابقه تدریس در این حوزه بالأخص حوزه مبارزه با پولشویی بازار سرمایه هستند، بعد از ثبت نام در سایت شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس و بررسی سوابق تحصیلی و سوابق تدریس و در صورت تایید، در دوره آموزشی کوتاه مدتی که به منظور تبیین سرفصل‌های آموزشی مشخصی همچون آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی، آثار و تبعات پولشویی، مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک، تکالیف قانونی اشخاص مشمول، ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی و آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک برگزار می­ شود، شرکت کرده و بعد از آنکه دوره مزبور را با موفقیت طی کردند، در صورت تأیید مرکز اطلاعات مالی قادر به برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی خواهند بود.

بنابر این گزارش ، علاقه مندان به منظور تکمیل فرم مذکور و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی www.semedco.ir مراجعه کنند.


تاریخ انتشار : 1401/10/24
کد : 10087
تعداد بازدید: 1011