یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، ارتقای سواد مالی با محوریت بازار سرمایه است. در شرایطی که به نظر می‌رسد موضوع آگاه‌سازی در زمینه بازار سرمایه و کارکردهای آن تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته است توجه ویژه به این موضوع می‌تواند رهاوردهای مطلوبی را در فضای کلی اقتصاد کشور به‌ همراه داشته باشد.

سواد مالی عبارت از دانش و درکِ مفاهیم و مخاطرات مالی، و مهارت‌ها، انگیزش و اطمینان برای به‌کاربستن چنین دانش و درکی، به‌منظور اتخاذ تصمیم‌های اثربخش در طیفی از زمینه‌های مالی برای بهبود رفاه مالی افراد و جامعه و همچنین برای توانمندسازی در جهت مشارکت در زندگی اقتصادی است. دانش یا سواد مالی به ­ویژه در حوزه امور مالی شخصی (Personal Finanace) به افراد کمک می­ کند تا ضمن مدیریت درآمدها و هزینه­ ها و مخارج شخصی، در تصمیم ­گیری­ های مالی از آگاهی بیشتری برخوردار باشند و با مهارت و اعتماد به نفس بیشتری در راه رسیدن به اهداف مالی خود حرکت کنند.

واحد فرهنگسازی هم تلاش دارد پروژه‌های مختلف خود را با محوریت ارتقای سواد مالی جامعه دنبال کند و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود، پایش سرزمینی سطح سواد مالی و همکاری‌های برون سازمانی یه سهم خود در راستای این مهم گام بردارد.