رقابت بیش از هفت هزار نفر در آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

رکورد حضور داوطلبان در آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه شکسته شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس، تعداد 7 هزار و 313 نفر در سه ماه گذشته در آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه شرکت کردند. این در حالی است که، تعداد دوطلبان آزمون ها در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 5 هزار نفر بوده است.
بر اساس این گزارش، در مجموع سه ماه گذشته 3 هزار و 860 نفر در آزمون اصول و 2 هزار و 188 هزار نفر در آزمون معامله گری شرکت کردند.
از کل تعداد داوطلبان، هفت هزار و 77 نفر در شهر تهران ، 186 نفر در اصفهان و 50 نفر در شهر مشهد، موفق به شرکت در آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه شدند.
کلیه آزمون ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می شود و داوطلبان می توانند برای اطلاع از برنامه زمان بندی آزمون ها به تارنمای شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس به آدرسhttps://testcenter.semedco.ir/ مراجعه کنند.

تاریخ انتشار : 1400/08/30
کد : 10041
تعداد بازدید: 80