آغاز به کار مرکز آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد/گام دوم برگزاری آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه در شهر مقدس مشهد

داوطلبان آزمون های حرفه ای بازارسرمایه امروز با حضور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت حضوری در آزمون اصول بازار سرمایه شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس، داوطلبان امروز با حضور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت حضوری در آزمون اصول بازار سرمایه شرکت کردند.

لازم به ذکر است، تمامی داوطلبان باید پیش از انتخاب آزمون، قوانین پیش نیاز و هم چنین شرایط عمومی و اختصاصی را مطالعه کنند.

کلیه آزمون ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می شود و داوطلبان می توانند برای اطلاع از برنامه زمان بندی آزمون ها به تارنمای مرکز آزموش شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس به آدرس https://testcenter.semedco.ir مراجعه کنند

تاریخ انتشار : 1400/08/22
کد : 10040
تعداد بازدید: 59