در جلسه هیات مدیره:

مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس انتخاب شد

"حمید اسکندری" مدیر عامل  شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس شد.

 

جلسه هیات مدیره شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس با موضوع " معرفی اعضای جدید هیات مدیره" در محل این شرکت برگزار شد.

آقایان حمید اسکندری، سیدرضا موسوی و سجاد موحد جایگزین، علیرضا قنادان، بهنام بهزادفر و خانم مهسا قربانی شدند .

به این ترتیب، اعضای جدید هیات مدیره این شرکت با اتفاق آراء، حمید اسکندری، را به سمت مدیرعامل این شرکت انتخاب کردند .

از سوابق حمید اسکندری، می توان به مدیر اجرایی کنفرانس های چندین دوره مدیریت، مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت موبایل پلاس، مدیر امور رسانه ها و مدیر روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مدیر روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، مدیر عامل موسسه فرهنگی رسانه "پنج" اشاره داشت.


تاریخ انتشار : 1400/08/19
کد : 10039
تعداد بازدید: 494