پیک بورس

امروزه نهادهایی که مخاطبین و مشتریان اصلی آنها مردم هستند برای حفظ ارتباط مستمر با ایشان بر اساس تحقیق و تجارب راهکارهایی را برگزیده اند. یکی از اصلی ترین راهکارها و ابزارها نشریه است. فصلنامه پیک بورس ویژه کودک و نوجوان(ب و ج)می­باشد که تاکنون 20 شماره آن به چاپ رسیده است.

اهداف انتشار پیک بورس:

ایجاد روحیه آینده ­نگری مالی
ارتقاء سواد مالی
شناخت کلی از بازارهای مالی و کارکردهای آن
ترویج فرهنگ سرمایه ­گذاری در بازار سرمایه
تقویت روحیه کارآفرینی و کسب و کار شخصی

 

شماره 1

شماره 3

شماره 4

شماره 5

شماره 6

 

 

دانلود فایل PDF

دانلود فایل PDF

دانلود فایل PDF

دانلود فایل PDF

دانلود فایل PDF

 

شماره 7

شماره 8

شماره 9

شماره 10

شماره 11

 

 

دانلود فایل PDF

دانلود فایل PDF

دانلود فایل PDF

دانلود فایل PDF

دانلود فایل PDF

 

شماره 12

شماره 13

شماره 14

شماره 15

شماره 16

 

 

 

دانلود فایل PDF

دانلود فایل PDF

دانلود فایل PDF

دانلود فایل PDF

 

دانلود فایل PDF


شماره 17

شماره 18

شماره 19 شماره 20

 

 

         

دانلود فایل PDF

دانلود فایل PDF

 

دانلود فایل PDF

 

دانلود فایل PDF