محمدهادی سلیمی زاده

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت‌ مدیره
تلفن:02164084100

salimizadeh@semedco.ir

 

محمود رضایی

مدیرمالی
تلفن:02164084700

m.rezaei@semedco.ir

 

احسان عامری مقدم

مدیرآموزش
تلفن:02164084400

ameri@semedco.ir

 

سید محمدرضا اصنافی

مدیرارتقاء سواد مالی مدارس
تلفن:02164084310

asnafi@semedco.ir

 

حمیده احمدی

مدیر ارتباط با مشتریان
تلفن:02164084600

ahmadi@semedco.ir

 

محمدتکبیری

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن:02164084710

takbiri@semedco.ir