محمدهادی سلیمی زاده

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت‌ مدیره
تلفن:02164084100

salimizadeh@semedco.ir

 

مهدی محمدی مقدم

مدیر مالی
تلفن:02164084700

moghadam@semedco.ir

 

احسان عامری مقدم

مدیر آموزش
تلفن:02164084400

ameri@semedco.ir

 


مدیر ارتقاء سواد مالی مدارس
تلفن:02164084310

 

حمیده احمدی

مدیر ارتباط با مشتریان
تلفن:02164084600

ahmadi@semedco.ir

 

 
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن:02164084710