دبیرخانه کمیته آموزش

درباره کمیته آموزش

بر اساس دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه، دبیرخانه کمیته آموزش در شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس مستقر است و وظیفه برگزاری جلسات مربوطه، دریافت درخواست‌ مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی و همچنین دریافت درخواست دوره‌ها را بر عهده دارد. لذا کلیه متقاضیان می‌توانند براساس دستورالعمل، کاربرگ‌های مربوطه را تکمیل کرده و همراه با مدارک مورد نیاز برای این شرکت ارسال کنند.
برای دریافت دستورالعمل مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط تبلیغات و راهنمای متقاضیان بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید:


کارشناسان این شرکت آماده پاسخگویی به سؤالات متقاضیان هستند.