در شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس؛

نخستین نوبت آزمون مبارزه با پولشویی برگزار شد

با برگزاری اولین دوره آزمون تخصصی آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی، نمایندگان معرفی شده نهادهای مالی یک گام برای تصدی سمت مسئول مبارزه با پولشویی در آن نهادها نزدیک شدند.


به گزارش روابط عمومی شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس، ابوالقاسم فرجی نیا، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چرایی برگزاری آزمون مبارزه با پولشویی گفت: براساس ماده 145 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول و به خصوص سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی نظارت بازار سرمایه مکلفند برنامه­های مستمری را برای ارتقای آموزش و توانمندسازی کارکنان در حوزه مبارزه با پولشویی نیاز سنجی، طراحی و اجرا کنند. بر همین اساس برگزاری آزمون تخصصی آشنایی با مقررات مربوط به منظور احراز حداقل شرایط موردنیاز مسئولان حوزه مبارزه با پولشویی و آشنایی کافی این افراد برگزار و قبول‌شدگان برای مرحله دوم که شامل مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت­های عمومی و امنیتی است به سازمان معرفی می‌شوند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان این آزمون، نمایندگان مبارزه با پولشویی معرفی شده توسط نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که قرار است پس از قبولی در این آزمون و طی موفقیت آمیز مراحل مصاحبه تخصصی و صلاحیت­های عمومی و امنیتی به عنوان مسئولین مبارزه با پولشویی در آن نهادها منصوب و وظایف محوله را انجام دهند.

فرجی نیا درباره سرفصل‌های آزمون گفت: بخش عمده سوالات درباره مقررات مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن است، سوالاتی نیز درباره قانون بازار اوراق بهادار و آشنایی با بازارسرمایه و نهادهای مالی، ابزارهای مالی و فرایندهایی است که می­تواند بستر و یا مستعد پولشویی باشند.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مرحله دوم و تشکیل کمیته برگزاری مصاحبه حضوری گفت: این کمیته که بر اساس دستورالعمل "نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول بازار سرمایه" متشکل از رئیس مرکز مبارزه با پولشویی، نماینده ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی است؛ تایید نهایی صلاحیت تخصصی نمایندگان معرفی شده را بر عهده دارد .

وی با بیان اینکه این آزمون به عنوان فرصت مجدد و آخرین فرصت برای اشخاصی است که بر اساس بررسی و ارزیابی­های صورت گرفته از مستندات ارسالی مربوط به سوابق کاری، رشته تحصیلی و دوره‌های آموزشی که گذرانده‌اند، حائز حداقل امتیاز لازم جهت شرکت در مصاحبه تخصصی نبوده­اند، افزود: این آزمون به دفعات و مستمر برای نمایندگانی که حداقل امتیاز لازم را طبق مستندات ارسالی کسب نمی­کنند برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار : 1401/09/08
کد : 10077
تعداد بازدید: 377