سجاد موحد

رئیس هیات‌ مدیره

حمید اسکندری

مدیرعامل و نائب رئیس هیات‌ مدیره

سیدرضا موسوی

عضو هیات‌ مدیره