شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در حوزه های زیر دعوت به همکاری می‌نماید:

    1001 -  کارشناس نرم افزار(دیتابیس، طراحی وب سایت)

    1002 -  کارشناس ارتباط با رسانه ها و فضای مجازی با سابقه حداقل 5 سال کار مرتبط در رشته های:
            -  علوم ارتباطات
            -  علوم اجتماعی
            -  مدیریت رسانه
            -  مطالعات فرهنگی

    1003 -  کارشناس حسابداری با سابقه حداقل 3 سال کار مرتبط در رشته حسابداری

    1004 -  کارشناس منابع انسانی با سابقه حداقل 3 سال کار مرتبط در رشته های مدیریت

    1005 -  کارشناس علوم اجتماعی با سابقه حداقل 3 سال کار مرتبط در رشته های پژوهشگری

    1006 -  کارشناس صنایع با سابقه حداقل 3 سال کار مرتبط در حوزه سیستم ها و روش ها

لطفا جهت همکاری، رزومه های خود را به آدرس info@semedco.ir ارسال بفرمایید.