در پی خطای صورت گرفته در بررسی صورت‌های مالی؛

«بورس24» جوابیه شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس را منتشر کرد

استفاده از عبارت «زیان‌ده شد» در تیتر گزارش 8 شهریور بورس24، عملکرد مالی شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در سال 1401 را ناصحیح انعکاس داده بود که پایگاه خبری بورس24 جهت اصلاح مورد مذکور، متن جوابیه شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در گزارش اولیه پایگاه خبری بورس24 به آدرس bourse24.ir/news/275558 بخشی از صورت‌های مالی سال 1401 شرکت بررسی و گزارشی با تیتر «شرکت اطلاع‌رسانی بورس در عملیات زیان‌ده شد» در تاریخ 8 شهریور ماه، انتشار یافت. روابط عمومی شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس با توجه به خطای صورت گرفته توضیحی را آماده و به رسانه مذکور تحویل داد که در قالب جوابیه‌ای (لینک) منتشر شد. متن جوابیه بدین شرح است:

بهبود 21 درصدی سود/زیان عملیاتی شرکت

خطا در استفاده از عبارت «زیان‌ده شد»، عملکرد شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در سال 1401 را ناصحیح انعکاس داده؛ در حالی که سود و زیان عملیاتی شرکت با تغییر مثبت 21 درصدی از منفی یک میلیارد و 905 میلیون تومان در سال 1400 به منفی یک میلیارد و 507 میلیون تومان در سال 1401 رسیده است.

موضوع مذکور حاکی از کاهش زیان عملیاتی در سال مالی گذشته است و استفاده از عبارت «زیان‌ده شد» برای این رشد در عملکرد عملیاتی، عنوانی نادرستی بوده و معنای اشتباهی را با این عنوان به ذهن مخاطب القا می‌کند که شرکت در سال مالی 1400 سوده بود و حالا در سال 1401 به زیان عملیاتی رسیده است.

درآمد عملیاتی 26 درصد افزایش یافت

علاوه بر این با افزایش 26 درصدی درآمد عملیاتی نسبت به سال 1400، سود ناخالص شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس از منفی 93 میلیون تومان به مثبت 2 میلیارد و 325 میلیون تومان در سال 1401 افزایش پیدا کرده است.

به بیان دیگر نسبت سود ناخالص به درآمد شرکت از منفی 0.16 درصد در سال 1400 به مثبت 3.22 درصد در سال 1401 ارتقا داشته است.

سود خالص 3.5 برابر شد

افزایش 68 درصدی رشد در سود خالص قبل از کسر مالیات و رشد 242 درصدی (حدود 3.5 برابری) در سود خالص (سود نهایی) نیز، نکات قابل توجه دیگری از عملکرد شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در سال 1401 است.

کاهش 4 درصدی سرانه هزینه نیروی انسانی در 1401

همچنین بررسی مجموع هزینه‌های به‌کارگیری نیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش 24 درصدی در تعداد کل نیروی انسانی در سال 1401 اما هزینه‌های این بخش تنها 18 درصد رشد داشته است.

به بیانی دیگر میانگین هزینه سرانه به‌کارگیری نیرو در شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در سال 1401 نه‌تنها افزایشی نبوده، بلکه حدود 4 درصد نیز کاهش یافته؛ در حالی که با توجه به قانون کار و افزایش حقوق و دستمزدها در ابتدای سال 1401، هزینه‌های نیروی انسانی بین 30 تا 40 درصد افزایشی بوده است.

علت این کاهش در هزینه منابع انسانی شرکت نیز مکانیزه کردن فرآیندها، چابک‌سازی، کوچک‌سازی واحدها و توامان به‌کارگیری نیروهای جدید در واحدهای جدید التاسیس همچون مرکز افکارسنجی و سواد مالی مدارس بوده است.

گفتنی است 8 شهریور ماه 1402 بود که صورت‌های مالی سال 1401 سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در سامانه shafaf.seo.ir منتشر شد.

تاریخ انتشار : 1402/06/18
کد : 10114
تعداد بازدید: 151