خردادماه امسال برگزار می شود؛

گرگان؛ دومین شهر شمالی مرکز آزمون

با نهایی شدن توافق‌ها؛ گرگان  هم به مراکز برگزارکننده آزمون های گواهینامههای حرفه‌ای بازار سرمایه اضافه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس، 26 خرداد ماه سال جاری و همزمان با برگزاری آزمون هفتگانه گواهینامه‌های حرفه ای بازار سرمایه در دانشگاه پیام نور مرکز گرگان به عنوان یازدهمین مرکز برگزاری راه اندازی می شود.

طرح راه‌اندازی مراکز آزمون در استان های مختلف و نقاط قابل دسترس کشور برای حضور راحت تر علاقه‌مندان به دریافت گواهینامه‌های حرفه ای بازار سرمایه و حذف الزام حضور در تهران، اسفند ماه سال گذشته و با رسیدن به حد نصاب تعیین شده هیأت مدیره شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس به 10مرکز رسید. با این حال به دلیل استقبال واعلام آمادگی دیگر شهرها برای میزبانی آزمون‌ها،  راه اندازی مراکز آزمون در استان‌های منتخب دیگر در سال جدید ادامه پیدا کرد.

پیش از این علاوه بر کلانشهر تهران، شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، کرمان، شیراز، قزوین، اهواز، کرمانشاه و آمل به منظور تحقق وعده استقرار عدالت آموزشی و طبق قراردادهایی با شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس برگزارکننده آزمون‌های حرفه‌ای بازارسرمایه شده بودند.

تاریخ انتشار : 1402/02/17
کد : 10096
تعداد بازدید: 304