شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1383/04/27 تأسیس و تاریخ 1383/06/05 تحت شماره 228918 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
مهمترین هدف شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس، "گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی" است. این مهم، در قالب برنامه های متعددی از جمله برنامه های ذیل، پیگیری می شود:

-طراحی، پیاده سازی و راه اندازی سازوکارهای متناسب و گسترش فرهنگ سرمایه گذاری
-انتشار کتب، مجلات، نشریات الکترونیک، لوح های فشرده و سایر انواع بسته های آموزشی مکتوب، الکترونیک، دیداری و شنیداری
-برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در حوزه بازار سرمایـه
-برگزاری آزمون گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار
-برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهای تخصصی

شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس با انتخاب شعار "با ما بورس را بشناسید"، تمام توان خود را به کار بسته است تا از کلیه ظرفیت های موجود در راستای تحقق هدف ترسیم شده که همانا، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی است، بهره گیـرد.


در سایه تغییر ماموریت‌ها در دوره جدید مدیریتی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، از مهرماه 1400  نام شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس رسما به شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس تغییر یافت که بر "ارائه خدمات مدیریت به سازمان و ارکان" و "فرهنگ‌سازی و آموزش" متمرکز شده است.