همکاری­ های فراسازمانی (انعقاد تفاهم­نامه/ قرارداد)


لیست برخی از مراکزی که با آنان تفاهم­نامه منعقد شده است به شرح زیر است که اهم هدف همکاری با هریک از این مراکز مختصراً بیان شده است:

مرکز آموزش و پژوهش ­های توسعه و آینده ­نگری ریاست جمهوری ( دانلود متن تفاهم نامه )
دانشگاه الزهرا (س) ( دانلود متن تفاهم نامه )
دانشگاه خوارزمی ( دانلود متن تفاهم نامه )
سازمان مدیریت صنعتی ( دانلود متن تفاهم نامه )
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر تهران ( دانلود متن تفاهم نامه )
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ( دانلود متن تفاهم نامه )
شرکت دانشگاهی کارآفرینان شایسته فردا (کآشف) ( دانلود متن تفاهم نامه )
مرکز آموزش علمی-کاربردی بانک تجارت ( دانلود متن تفاهم نامه )
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضائیه (دانلود متن تفاهم نامه )
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی (ستفا) (دانلود متن تفاهم نامه )
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (دانلود متن تفاهم نامه )
دانشگاه علامه طباطبایی (دانلود متن تفاهم نامه )
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (دانلود متن تفاهم نامه )
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) (دانلود متن تفاهم نامه )
اتحادیه بین‌المللی روابط عمومی (IPRA) (دانلود متن تفاهم نامه )
انجمن صنفی خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه استان تهران (دانلود متن تفاهم نامه )
پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی (دانلود متن تفاهم‌نامه)